Nakiboğlu, M. (2017). Wolfgang Borchert’in “Mutfak Saati” Adlı Kısa Öyküsüne Psikanalitik Bir Yaklaşım. Border Crossing, 7(1), 122–134. https://doi.org/10.33182/bc.v7i1.481