Nakiboğlu, M. (2017) “Wolfgang Borchert’in ‘Mutfak Saati’ Adlı Kısa Öyküsüne Psikanalitik Bir Yaklaşım”, Border Crossing. London, UK, 7(1), pp. 122–134. doi: 10.33182/bc.v7i1.481.