Anthony Giddens ve Yapılaşma Teorisi üzerine bir tartışma

Authors

  • Elif Gezgin Çanakkale Onsekiz Mart University

DOI:

https://doi.org/10.33182/bc.v6i1.508

Keywords:

Individual, society, structure, agency, dualism, structuration, system, Birey, Toplum, Yapı, Eylem, Düalizm, Yapılaşma, Sistem

Abstract

English Title:

On Anthony Giddens and the Theory of Structuration

Abstract

One of the biggest dilemmas of social sciences is dualities like ‘structure-agency’ or ‘individual–society’. Therefore, more and more researchers have been trying to constitute a holistic theory which synthesises all these dualities. One of the most significant one of these figures is Anthony Giddens. With The Theory of Structuration, Giddens tries to handle the contributions of the both sides of the dilemma to the theory with their sui generis complementary parts. Purpose of this study is to prepare a suitable ground for a better understanding of this alternative perspective towards the dualism problem.

Keywords: Individual; society; structure; agency; dualism; structuration; system

 

Özet

Sosyal bilimler alanının temel çıkmazlarından biri olarak görülen ‘yapı–eylem’ ya da ‘birey–toplum’ ikililikleri ve onların toplumsal araştırmalar üzerinde yarattığı bölünmeler, son yüzyılda yoğunlaşan sentez çalışmaları ile giderilmeye çalışılmış, gitgide daha fazla araştırmacı bu ikililikleri kapsayacak bütüncül bakış açıları hakkında kuramlar geliştirmeye başlamışlardır. Bu araştırmacıların en önemlilerinden biri olan Anthony Giddens, Yapılaşma Teorisi ile söz konusu ikililik sorununu aşmaya çalışan diğer düşünürlerden farklı olarak; düalist yaklaşımları, onların teoriye olan katkılarının da hakkını verebilecek bir bütünsellikte ele almayı amaçlamaktadır. Bu yazının amacı düalizm sorununa yönelik söz konusu alternatif bakış açısı üzerine bir değerlendirmede bulunmaktır.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

2016-04-14

How to Cite

Gezgin, E. (2016) “Anthony Giddens ve Yapılaşma Teorisi üzerine bir tartışma”, Border Crossing. London, UK, 6(1), pp. 79–93. doi: 10.33182/bc.v6i1.508.

Issue

Section

Articles